Εκδηλώσεις 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΚΩΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

με την ευγενική χορηγία της Janssen Cilaq.

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις φιλαναγνωσίας στο 4ο, 5ο και 6ο Δημοτικό Περάματος και στο Δημοτικό σχολείο Νέου Ικονίου 

Περισσότερα...