Στόχος σεμιναρίου:

Το σεμινάριο, μέσω θεωρητικών και βιωματικών μαθημάτων, στοχεύει στην κατανόηση της συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Επίσης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρατήρησης του επαγγελματία και την εφαρμογή αυτών στον εργασιακό χώρο.

 

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, γιατρούς (παιδιάτρους, παιδοψυχιάτρους κ.α.), παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βρεφοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και ειδικούς νοσηλευτές. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται (έμμισθα ή εθελοντικά) σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο με βρέφη ή/και νήπια που θα τους επιτρέπει να φέρνουν υλικό προς συζήτηση στις ομάδες εργασίας.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν συνέντευξης. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Διάρκεια - Έναρξη:

ένα εκπαιδευτικό έτος: Οκτώβριος 2013 - Ιούνιος 2014

 

Μέρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ανά 15νθήμερο, ημέρα Σάββατο, ώρες 9:00 - 14:00. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ανακοινώνονται από τη γραμματεία κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από τη γραμματεία.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 950 ευρώ.

Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής του κόστους συμμετοχής με δόσεις ως εξής: προκαταβολή 150 € και 8 δόσεις των 100 €/έκαστη. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο:

Το σεμινάριο αποτελείται από: 1) θεωρητική ενότητα και 2) ενότητα βιωματικών μαθημάτων.

 

1)Θεωρητική ενότητα
Στη θεωρητική ενότητα περιλαμβάνονται τα μαθήματα: «Οργάνωση του ψυχισμού βρέφους/νηπίου: Ψυχοδυναμικές θεωρίες» και «Έρευνα στην ανάπτυξη του παιδιού».

Τα μαθήματα αυτά εφοδιάζουν τους εργαζόμενους με βρέφη ή/και νήπια με τις απαραίτητες γνώσεις για:

α) την κατανόηση των συναισθηματικών αναγκών των βρεφών/νηπίων,

β) την κατανόηση, ερμηνεία και αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών και

γ) την αναγνώριση των αναπτυξιακών σταδίων στις διάφορες ηλικιακές φάσεις και τη δυνατότητα εκτίμησης της φυσιολογικής από τη μη φυσιολογική ανάπτυξη.

 

Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων θεωρητικής ενότητας: 

«Οργάνωση του ψυχισμού βρέφους/νηπίου: Ψυχοδυναμικές θεωρίες» 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη βρεφών/νηπίων όπως:

α) οι παράγοντες που προάγουν την υγιή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού,

β) οι διεργασίες της βιο-ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης του βρέφους και

γ) η δημιουργία σχέσεων και η σημαντικότητα των πρωταρχικών σχέσεων του βρέφους με τα πρόσωπα φροντίδας.

Το μάθημα εστιάζει από ψυχαναλυτική σκοπιά στην πορεία της φυσιολογικής ή/και παθολογικής ανάπτυξης, εξετάζοντας και τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις του ψυχικού τραύματος, της κακοποίησης, της ασθένειας και της αναπηρίας. 

«Έρευνα στην ανάπτυξη του παιδιού» 
Οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα αναπτυξιακά στάδια των βρεφών/νηπίων, μέσα από την επεξεργασία πληροφοριών των ερευνητικών μελετών στον τομέα της ανάπτυξης του παιδιού και των νευροεπιστημών, με στόχο την κατανόηση της φυσιολογικής ανάπτυξης βρεφών/νηπίων.

Επιπλέον, εξετάζονται θέματα όπως το δίπολο φύση-ανατροφή, η επίδραση του περιβάλλοντος, του κοινωνικού πλαισίου και των πολιτισμικών παραγόντων στην ανάπτυξη του παιδιού. 2)Ενότητα βιωματικών μαθημάτων 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα μαθήματα: «Παρατήρηση βρέφους» και «Διάδραση στις επαγγελματικές σχέσεις». Αναλυτική περιγραφή βιωματικών μαθημάτων 

«Παρατήρηση βρέφους» 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν ένα νήπιο στο οικογενειακό του σε τακτική εβδομαδιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να παρουσιάζουν εκ περιτροπής τις παρατηρήσεις τους στο σεμινάριο.

Η εκ του σύνεγγυς παρατήρηση της καθημερινότητας του μικρού παιδιού ευαισθητοποιεί τον παρατηρητή όχι μόνο στην διαπλοκή των παραγόντων που συμβάλουν στην ανάπτυξη, αλλά και στην από πρώτο χέρι κατανόηση της συναισθηματικής συμμετοχής του παρατηρητή κατά την διαδικασία της παρατήρησης. «Διάδραση στις επαγγελματικές σχέσεις»
Στο μάθημα αυτό γίνεται παρουσίαση και συζήτηση υλικού που φέρνουν οι συμμετέχοντες από το χώρο εργασίας τους με βρέφη ή/και νήπια.

Οι παρουσιάσεις, που γίνονται από τους συμμετέχοντες εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση, αφορούν στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ίδιους, ως επαγγελματίες και τα παιδιά με τα οποία εργάζονται, εστιάζοντας στη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που προκύπτουν στις επαγγελματικές σχέσεις. 

Μέσα από τη συζήτηση αυτού του υλικού και τη σύνδεσή του με τη θεωρία, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης
  • Κατανοήσουν τις θεωρητικές έννοιες στην επαγγελματική πρακτική
  • Αναγνωρίσουν τα στοιχεία συμπεριφοράς και επικοινωνίας βρεφών/νηπίων
  • Κατανοήσουν τις συναισθηματικές ανάγκες των μικρών παιδιών και των οικογενειών τους
  • Κατανοήσουν το ρόλο του επαγγελματία που εργάζεται σε πλαίσιο με βρέφη ή/και νήπια

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης:

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες καλούνται να παραδώσουν από μια γραπτή εργασία για κάθε μάθημα.

Η απόκτηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης θα εξαρτηθεί τόσο από τη συμμετοχή στα μαθήματα, όσο και από την αξιολόγηση της τελικής εργασίας.

 

Συντονισμός/διοργάνωση Σεμιναρίου:

Έφη Λάγιου-Λιγνού

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Διοργανώτριας/Συντονίστριας:

Λάγιου-Λιγνού Έφη
H Λάγιου-Λιγνού Έφη, BSc, DipSW, ACSW, MPsychPsych είναι Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων και επόπτρια κλινικού έργου στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών, στο Νοσ/μειο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Εργάστηκε επί 14 χρόνια στην κλινική Tavistock του Λονδίνου, όπου και εκπαιδεύτηκε στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας του Παιδιού & του Εφήβου.

Μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Παιδοψυχοθεραπευτών (ACP), της Εταιρείας Ψυχοθεραπευτών Tavistock, του Βρετανικού Ψυχαναλυτικού Συμβουλίου (ΒPC).

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), κατά το διάστημα 1997-2001.

Έχει πολύχρονο διδακτικό, εποπτικό, ερευνητικό και οργανωτικό έργο στην Πανεπιστημιακή Π/ψυχιατρική Κλινική και είναι εντεταλμένη διδάσκουσα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ).

Έχει ενεργή δράση στον ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας και της ψυχαναλυτικής παρατήρησης βρέφους με δημοσιεύσεις, ομιλίες, οργάνωση συνεδρίων και έχει διατελέσει εντεταλμένη εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σε θέματα Ψυχ. Υγείας.