Στόχος σεμιναρίου:

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας πάνω στις σωματοψυχικές διεργασίες των ασθενών με χρόνιες οργανικές παθήσεις, καθώς και των επιπτώσεών τους στο οικογενειακό πλαίσιο.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες σε τρόπους διαχείρισης και παρέμβασης μέσω ψυχοδυναμικής προσέγγισης και επεξεργασίας κλινικών περιστατικών από το χώρο εργασίας των συμμετεχόντων και από την κλινική εμπειρία της εκπαιδεύτριας.

 

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους Ψυχολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Σχολών Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Σχολών Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η κλινική εμπειρία. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν συνέντευξης. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν συνέντευξης.

 

Διάρκεια - Έναρξη:

40 ώρες, Οκτώβριος 2013

 

Μέρες και ώρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο διεξάγεται ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Παρασκευή, ώρες 16:00 - 19:00. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου ανακοινώνονται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες, κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από τη γραμματεία.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 550€ και μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις ως εξής: προκαταβολή 150 € και 4 δόσεις των 100 €/έκαστη από Νοέμβριο 2013 έως Φεβρουάριο 2014. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο:

Η χρόνια οργανική νόσος αποτελεί μία εμπειρία στην οποία συνυφαίνεται σωματικός και ψυχικός πόνος με επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα: οργανικό, ενδοψυχικό, ατομικό, συλλογικό, κοινωνικό.

Οι επιπτώσεις της χρόνιας οργανικής πάθησης, καταληκτικής και μη, αφορούν βεβαίως στον ασθενή, αλλά απηχούν επίσης στο οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς και στους λειτουργούς υγείας και ψυχικής υγείας που εμπλέκονται στη διάγνωσή ή/και στη θεραπεία της νόσου.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της διάγνωσης χρόνιας οργανικής νόσου ξεκινά μια διαπραγμάτευση του ασθενή με τη νόσο, απαραίτητη για τη ψυχοκοινωνική του επιβίωση.

Πρόκειται για μια ψυχική διεργασία που συνίσταται στο να αναιρέσει, να εγκαταλείψει ένα υγιές σώμα και να αποδεχτεί τη συνέχιση της ζωής μέσα σε ένα νέο σώμα που ασθενεί.

Οι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας καλούνται να συνοδεύσουν τον ασθενή στην πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης και να διαχειριστούν τόσο τις οργανικές, όσο και τις ψυχικές απηχήσεις που επιτελούνται.

Οι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας θα πρέπει επομένως να είναι σε θέση να εκτιμήσουν όλες τις παραμέτρους που τελικά δημιουργούν τη μοναδικότητα του περιστατικού: το είδος της ασθένειας, την προσωπικότητα του ασθενή, την ψυχική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση, το κοινωνικο-οικονομικό του επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τον ασθενή ή/και την οικογένειά του.

Η σωστή στήριξη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη γνώση των σταδίων διαπραγμάτευσης με τη νόσο και την αναγνώριση και κατανόηση των ψυχικών διεργασιών που επιτελούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Με το σεμινάριο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες επαγγελματίες λειτουργούς υγείας και ψυχικής υγείας να αποκτήσουν δεξιότητες στην αντιμετώπιση καταστάσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και οι οποίες σχετίζονται με ασθενείς με χρόνιες οργανικές παθήσεις (καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS, χρόνια αναπνευστική/καρδιακή ανεπάρκεια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος του Crohn, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από πτώσεις, τροχαία ατυχήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία).

Μέσω ψυχοδυναμικής επεξεργασίας κλινικών περιστατικών από το χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, αλλά και από την κλινική εμπειρία της εκπαιδεύτριας, θα αναδεικνύονται οι κατάλληλοι τρόποι διαχείρισης και παρέμβασης και θα γίνονται οι απαραίτητες συνδέσεις με θεωρίες, μοντέλα και τεχνικές.

 

Ενδεικτική θεματολογία: 

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας - Ορισμός - Περιεχόμενο - Ποιους αφορά
 • Χρόνιες οργανικές καταληκτικές και μη ασθένειες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
 • Ανακοίνωση διάγνωσης χρόνιας οργανικής νόσου - Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανακοίνωση της διάγνωσης
 • Ψυχικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οργανικής νόσου
 • Διαπραγμάτευση με την ασθένεια - Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
 • Ψυχική διεργασία της ασθένειας από τον ασθενή - Ψυχοδυναμική προσέγγιση
 • Ψυχική στήριξη των ασθενών - Διαχείριση άγχους/στρες
 • Φάσεις πένθους - Διεργασία πένθους
 • Επιπτώσεις της χρόνιας πάθησης στο οικογενειακό πλαίσιο -Τρόποι υποστήριξης της οικογένειας
 • Λειτουργία αμυντικών μηχανισμών στους εμπλεκόμενους (ασθενή, οικογένεια, λειτουργούς υγείας και ψυχικής υγείας)
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους

 

Εκπαιδεύτρια:

Δρ. Στ. Παρασκευά

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδεύτριας:

Η Δρ. Στέλλα Παρασκευά είναι πτυχιούχος Κλινικής Ψυχολογίας (Maîtrise) του Πανεπιστημίου Paris 8, Vincennes – St-Denis καθώς και πτυχιούχος Βιολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Κλινική Ψυχολογία στο Παρίσι (D.E.A. Πανεπιστημίου Paris V – René Descartes, D.E.S.S. Πανεπιστημίου Paris 8, Vincennes – St-Denis, D.U. Πανεπιστημίων Versailles - St-Quentin en Yvelines).

Επίσης είναι διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας του Παν/μιου Paris 8, Vincennes – St-Denis. Ειδικεύθηκε στην Παν/κη Κλινική C.M.M.E. του Νοσοκομείου Sainte-Anne και στην Παν/κη Κλινική Guillain του Νοσοκομείου Pitié-Salpêtrière.

Συνεργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Paris 8, Vincennes – St-Denis και Paris V - René Descartes. Εργάσθηκε ως Κλινική Ψυχολόγος στο Πανεπιστημιακό Τμήμα Fédération de Neurologie του Νοσ/μείου Pitié-Salpêtrière αναλαμβάνοντας ασθενείς με χρόνιες οργανικές νόσους σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Συμμετείχε στην παιδαγωγική επιτροπή και ως διδάσκουσα στο Διετές Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό Δίπλωμα «Γνωσιακές και Συμπεριφοριστικές Θεραπείες» του Παν/μιου Paris V - René Descartes. Είναι εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Ερευνητικού Πρωτοκόλλου QOLIBRI (Quality of Life – Brain Injury) για την Ελλάδα.

Σήμερα συνεργάζεται ως ερευνήτρια με το Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Paris 8, Vincennes – St-Denis. Από το 2005 εργάζεται στη Μονάδα Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και ιδιωτικά.

 

donation-banner2