Στόχος εργαστηρίου:

Εκπαίδευση στη μαθησιακή αξιολόγηση και σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές αποκατάστασης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών Ανάγνωσης, Γραφής/Γραπτής Έκφρασης, Μαθηματικών.

 

Συμμετέχοντες:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς ή/και λογοπεδικούς. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής.

 

Διάρκεια - Έναρξη

125 ώρες, Οκτώβριος 2013 και Φεβρουάριος 2014

 

Μέρες και ώρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ανά 15νθήμερο, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, ώρες 9:00 - 13:30.

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ανακοινώνονται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες, κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από τη γραμματεία.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 1.200 €.

Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις ως εξής: Προκαταβολή 200 € και 5 δόσεις των 200€/μήνα, από Σεπτέμβριο 2013 έως Ιανουάριο 2014. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο - Θεματικές ενότητες:

  • Από τη Διάγνωση στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα
  • Επεξεργασία των ακόλουθων Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών: Προφορικός Λόγος, Ανάγνωση/ Κατανόηση, Γραφή/Γραπτή Έκφραση, Μαθηματικά
  • Σε κάθε τομέα περιλαμβάνονται: Στρατηγικές μάθησης, μελέτης και αποκατάστασης διαδικασίες για τη διδασκαλία, μεταγνωστικές διαδικασίες, διδακτικές δραστηριότητες/ παιχνίδια, σύνταξη Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Πλάνου Μαθήματος
  • Στρατηγικές ενσωμάτωσης και ενίσχυσης της αυτό-εκτίμησης και της αυτό-αποτελεσματικότητας

 

Εκπαιδεύτρια:

Α. Κοτρώνη

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδεύτριας:

Κοτρώνη Αθανασία
Η Αθανασία Κοτρώνη είναι Ειδική Παιδαγωγός, ΒΑ Δημοτική Εκπαίδευση, ΒΑ Ψυχολογίας Ερευνητική, MSc, Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Ειδική Αγωγή (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες), Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών & Εφήβων.

Η κ. Κοτρώνη εργάστηκε στην Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. προσφέροντας διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες στο Συμβουλευτικό Σταθμό από το 1996 έως το 1999.

Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί από Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, με θέμα «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση και Αποκατάσταση», καθώς και σε σεμινάρια με σκοπό την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας που διοργανώθηκαν από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Διδάσκει στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για ψυχολόγους – εκπαιδευτικούς, τα οποία επαναλαμβάνονται από το 1997.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο όπου προσφέρει διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, και συμβουλευτική γονέων.

Εργάζεται, επίσης, ως εκπαιδευτική σύμβουλος – ψυχολόγος και συνεργάζεται συμβουλευτικά με διάφορα ιδιωτικά σχολεία.

donation-banner2