Στόχος σεμιναρίου:

Το σεμινάριο προσφέρει μια εισαγωγική εκπαίδευση βοηθώντας στην εξοικείωση με τη θεωρία της εν-νόησης (mentalization) και με τις βασικές αρχές της νέας αυτής βραχείας ψυχοθεραπευτικής μεθόδου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις, βίντεο , ασκήσεις προσομοίωσης ρόλων και θα ακολουθήσει το θεωρητικό μοντέλο που διδάσκεται στo Anna Freud Centre του Λονδίνου.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές τις Ψυχοθεραπείας Βασισμένης στην Εν-νόηση
 • Αναγνωρίζουν τα ελλείμματα στην ικανότητα για εν-νόηση
 • Εστιάζουν στην εν-νόηση στην κλινική τους πράξη

 

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο αυτό είναι κατάλληλο για όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ως κλινικό πεδίο τις Διαταραχές Προσωπικότητας ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξοικείωση με τη θεωρία της Εν-νόησης: Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι, Ψυχοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ειδικοί θεραπευτές, κ.α. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής.

 

Διάρκεια - Έναρξη:

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 8 Μάρτιου του 2014 και θα ολοκληρωθεί σε 6 σεμιναριακά μαθήματα διάρκειας 4 ωρών.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου προγραμματίζεται η διοργάνωση επιπλέον σεμιναρίων για εμβάθυνση στις διάφορες ψυχοθεραπευτικές εφαρμογές της μεθόδου:

 • MBT-BPD (Mentalization Based Therapy for Borderline Personality Disorder)
 • MBT-F (Mentalization Based Therapy for Families)
 • MBT-A(Mentalization Based Therapy for Adolescence)
 • MBT-C (Mentalization Based Therapy for Children) κ.α.

 

Μέρες και ώρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση, ημέρα Σάββατο, ώρες 9:00-13:00.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 400 €. Η αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται ως εξής: 100 € προκαταβολή και 2 δόσεις των 150 €/έκαστη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο:

Η Εν-νόηση (mentalization) συνδέεται στενά με ένα βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό: την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να διαχωρίζουμε τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας από αυτά των άλλων.

Η Εν-νόηση βοηθά να κατανοούμε τα κίνητρα των πράξεων μας καθώς και των ανθρώπων γύρω μας. Αυτό είναι δυνητικά σημαντικό, καθώς μπορεί να βοηθά στο να ελέγχουμε τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις μας και να δημιουργούμε ουσιαστικές και πλήρης νοήματος διαπροσωπικές σχέσεις.

Η Εν-νόηση αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη και πολύπλευρη θεωρία που περικλείει στοιχεία από μεγάλη πληθώρα ψυχολογικών εννοιών και απαρτιώνει ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών ρευμάτων: της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Ψυχανάλυσης, της Θεωρίας του Δεσμού, των Γνωσιακών Νευροεπιστημών κ.α.

Η βάση της «Ψυχοθεραπείας Βασισμένη στην Εν-νόηση» (Mentalization Based Therapy) εστιάζει ακριβώς σε αυτή την αποκλειστικά ανθρώπινη λειτουργία, ως θεραπευτική παρέμβαση.

Η «Ψυχοθεραπεία Βασισμένη στην Εν-νόηση» αρχικά αναπτύχθηκε για τη θεραπεία της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder) και αποτελεί μέθοδο με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα για την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (N.I.C.E.** 2009), ενώ τελευταία χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών διαταραχών.

Στην Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. υλοποιείται από το 2012 πιλοτική παρέμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού βασισμένη στη θεωρία της Εν-νόησης με τίτλο :«ΚΑΤΑ-νοώντας τον Σχολικό Εκφοβισμό», ενώ έχει παραχθεί και ειδικό «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων στην Τάξη» βασισμένο στις ίδιες αρχές.

Παράλληλα ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2013, η λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης και Θεραπείας της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στην οποίαεφαρμόζονται και θεραπευτικές παρεμβάσεις βασισμένες στη Θεωρία της Εν-νόησης.

 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 • Εν-νόηση, θεωρητικές αρχές και ορισμός
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για εν-νόηση
 • Θεωρία του Δεσμού
 • Νευροβιολογικά μοντέλα επεξήγησης της Εν-νόησης
 • Απώλεια της ικανότητας για Εν-νόηση
 • Στάση θεραπευτή
 • Ειδικές καταστάσεις π.χ., αυτοκτονικότητα, αυτοτραυματισμός και εν-νόηση
 • Έρευνα και Εν-νόηση

 

Συντονισμός - Διοργάνωση:

Ι. Τσιάντης & Α. Τσιάντης

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Διοργανωτών/Συντονιστών:

Ιωάννης Τσιάντης
MD, DPM, FRC Psych, Παιδοψυχίατρος, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής - Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Επιστημονικός Υπεύθυνος Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) - Ιδρυτής και τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.) - Πρόεδρος Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κλάδος Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής (UEMS)

Άλκης Κων/νος Τσιάντης
Ο Άλκης Κωνσταντίνος Τσιάντης, Μ.D, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, είναι Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) και υποψήφιος Διδάκτωρ στο ίδιο τμήμα.

Μετεκπαιδεύτηκε στη Σουηδία όπου και έλαβε τίτλο ειδικότητας στην Ψυχιατρική (2010) από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καρολίνσκα, Στοκχόλμη (Karolinska University Hospital).

Στην ίδια κλινική κατείχε μόνιμη θέση και εργάστηκε με το βαθμό του Διευθυντή (Överläkare) (2010-2011) σε Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας με βασικό κλινικό πεδίο ενδιαφέροντος τις συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας.

Έχει εργαστεί, επίσης, στην εξειδικευμένη μονάδα ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης σοβαρών διαταραχών προσωπικότητας: Μ.B.T.-Τeamet Huddinge (Mentalization Based Therapy for Borderline Personality Disorder), στο νοσοκομείο Καρολίνσκα, Στοκχόλμη (Karolinska University Hospital).

Εκπαιδεύτηκε στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων στο Erica Foundation, Στοκχόλμη (Diploma, Stockholm University) (2010), και στην ψυχοθεραπεία εφήβων, νέων ατόμων και ενηλίκων, στο Anna Freud Centre, Λονδίνο (Μentalization Βased Τherapy, MBT & Dynamic Interpersonal Therapy ,DIT) καθώς και στο Erica Foundation, Στοκχόλμη (Time-Limited Psychotherapy, TLP).

Έχει συμμετάσχει ως κλινικός επόπτης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών Ιατρικής (2008-2011) του Ινστιτούτου Καρολίνσκα, Στοκχόλμη (Karolinska Institute, Stockholm), και ως επόπτης ειδικευομένων Ψυχιάτρων (2010-2011) στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καρολίνσκα, Στοκχόλμη (Karolinska University Hospital).

Είναι Eπιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Παρέμβασης «Στοπ στην Ενδοσχολική Βία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.».


* Όρος που έχει προταθεί στο περιοδικό «Οιδίπους» (τ.4, Νοέμβριος 2010) για να αποδώσει τον όρο Mentalization. 

**National Institute for Health and Clinical Excellence, UK

donation-banner2