Στόχος σεμιναρίου:

Γνωριμία με τις μεθόδους και τα μέσα διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς επίσης και των μεθόδων συμβουλευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

 

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ψυχολόγους. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής.

 

Διάρκεια - Έναρξη

55 ώρες, Ιανουάριος 2014

 

Μέρες και ώρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ανά 15νθήμερο, ημέρα Παρασκευή, ώρες 9:00 - 12:00. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου εκπαίδευσης ανακοινώνονται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες, κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από τη γραμματεία.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 550 ευρώ.

Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις ως εξής: Προκαταβολή 150 € και 4 δόσεις των 100 €/ έκαστη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο - Θεματικές ενότητες:

 

Α. Διάγνωση

 • Μοντέλα και θεωρίες που σχηματίζουν τη βάση των μαθησιακών δυσκολιών
 • Ο ρόλος της οικογένειας στην διαγνωστική διαδικασία
 • Αιτιολογία και διάγνωση όπως σχετίζεται με τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Screening, παραπομπή και διαδικασίες κατηγοριοποίησης/κατάταξης
 • Στοιχεία ιστορικού – Κλινική συνέντευξη
 • Διαγνωστικά εργαλεία - Χρήση και περιορισμοί των διαγνωστικών εργαλείων
 • Στρατηγικές ατομικής διάγνωσης
 • Διαφοροδιάγνωση – Ψυχοεκπαιδευτική έκθεση
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Από τη διάγνωση στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Επαναξιολόγηση και παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας

 

Β. Συμβουλευτική

 • Μοντέλα και στρατηγικές συμβουλευτικής και συνεργασίας
 • Στρατηγικές υποστήριξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Στρατηγικές υποστήριξης των οικογενειών των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Παροχή συμβουλευτικής στους γονείς
 • Συνεργασία με το σχολείο και με άλλες ειδικότητες. Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς

 

Μεθοδολογία σεμιναρίου

 • Θεωρητική προσέγγιση
 • Βιωματική προσέγγιση
 • Παραδείγματα/εφαρμογές

 

Εκπαιδεύτρια:

Α. Κοτρώνη

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδεύτριας:

Κοτρώνη Αθανασία
Η Αθανασία Κοτρώνη είναι Ειδική Παιδαγωγός, ΒΑ Δημοτική Εκπαίδευση, ΒΑ Ψυχολογίας Ερευνητική, MSc, Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Ειδική Αγωγή (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες), Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών & Εφήβων.

Η κ. Κοτρώνη εργάστηκε στην Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. προσφέροντας διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες στο Συμβουλευτικό Σταθμό από το 1996 έως το 1999.

Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί από Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, με θέμα «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση και Αποκατάσταση», καθώς και σε σεμινάρια με σκοπό την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας που διοργανώθηκαν από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Διδάσκει στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για ψυχολόγους – εκπαιδευτικούς, τα οποία επαναλαμβάνονται από το 1997.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο όπου προσφέρει διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, και συμβουλευτική γονέων.

Εργάζεται, επίσης, ως εκπαιδευτική σύμβουλος – ψυχολόγος και συνεργάζεται συμβουλευτικά με διάφορα ιδιωτικά σχολεία.

donation-banner2