Στόχος σεμιναρίου:

Στόχος είναι να εισαχθούν οι συμμετέχοντες στις αρχές της επιστημονικής έρευνας, στις διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα, στους τρόπους οργάνωσης, σχεδιασμού και διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας, στις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και στην ιδιαίτερη μορφή συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων.

 

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τις επιστήμες της υγείας, του ανθρώπου και της κοινωνίας και από τις παιδαγωγικές επιστήμες.

Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε επαγγελματία και επιστήμονα που θέλει να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής έρευνας και να βελτιώσει την ικανότητά του να κατανοεί τις μεθόδους και να ερμηνεύει τα επιστημονικά ευρήματα.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και ερευνητικές ασκήσεις και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα ερευνών με τα οποία ασχολούνται. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής.

 

Διάρκεια - Έναρξη:

50 ώρες, Οκτώβριος 2013

 

Μέρες - ώρες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ανά 15νθήμερο, ημέρα Τρίτη, ώρες 16:00 - 20:00. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ανακοινώνονται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες, κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από τη γραμματεία.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 650 €.

Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις ως εξής: Προκαταβολή 250 € και 2 δόσεις των 200€/μήνα, κατά το διάστημα διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Περιεχόμενο - Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

  • Επιστημολογικά ρεύματα και επιδράσεις στην επιστημονική έρευνα
  • Ποιοτικής vs ποσοτική προσέγγιση – κριτήρια επιλογής μεθόδου
  • Θεωρητική πλαισίωση – διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
  • Τρόποι (ποιοτικοί και ποσοτικοί) συλλογής και καταγραφής δεδομένων
  • Κριτήρια επιστημονικής εγκυρότητας
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας στην ποσοτική και την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση
  • Εισαγωγή στον ερευνητικό σχεδιασμό (πειραματικός, οιονεί πειραματικός, κλινικός, έρευνα-δράση κλπ.)
  • Εισαγωγή στη διαχείριση και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
  • Εισαγωγή στη διαχείριση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (θεματική ανάλυση περιεχομένου)
  • Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης και δημοσιεύσεων

Το σεμινάριο μπορεί να επεκταθεί και να εξειδικευτεί περαιτέρω ή να αποτελέσει την εισαγωγή για δύο πιο εξειδικευμένα σεμινάρια (α) στην ποσοτική προσέγγιση (ειδικοί πειραματικοί σχεδιασμοί και μετρήσεις) και (β) στην ποιοτική προσέγγιση (ερευνητικές συνεντεύξεις βάθους, ομάδες εστίασης, ερευνητική παρατήρηση).

 

Εκπαιδεύτρια:

Μπετίνα Ντάβου

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδεύτριας:

Ντάβου Μπετίνα
Η Μπετίνα Ντάβου είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραϊτη, σπούδασε εφαρμοσμένη ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Bishop’s του Καναδά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία της εκπαίδευσης (M.Sc.) και τη γνωστική ψυχολογία (Ph.D.) στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Έχει επίσης εκπαιδευτεί στην ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης ψυχοθεραπευτική παιδαγωγική (educational therapy) από το Caspari Foundation του Λονδίνου.

Είναι Associate Fellow της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας και μέλος πολλών Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης», με την οποία συνεργάζεται από το 1988.

Μεταξύ των κύριων ερευνητικών της ενδιαφερόντων είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών, η δράση της συγκίνησης στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι επιδράσεις των ασυνείδητων διεργασιών στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, η αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, η ψυχοδυναμική προσέγγιση της μεσοποιημένης και άμεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτών των ενδιαφερόντων έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και γονείς, έχει συντονίσει ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μόνη της ή μαζί με άλλους έχει συγγράψει ή επιμεληθεί συνολικά 18 βιβλία.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο της, σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, είναι το Επικίνδυνα Παιδιά ή Παιδιά σε Κίνδυνο; Πρωταγωνιστές και Θύματα της Νεανικής Εγκληματικότητας, Αθήνα, Εκδόσεις Λέκτωρ (2008). Προσωπική ιστοσελίδα: www.media.uoa.gr/davou

donation-banner2