Η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης στην Κρίση, αποτελεί μία δράση άμεσης παρέμβασης στην κρίση του εκφοβισμού και της βίας καθώς επίσης και κάθε ακραίας μορφής φαινομένου που μπορεί να εκδηλωθεί στο χώρο του σχολείου.

Η Κινητή Μονάδα καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες της, όταν κάποιο περιστατικό ακραίας μορφής, σημειωθεί στο σχολικό χώρο και καταγραφεί από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.

Η παρέμβαση στηρίζεται στην άμεση δράση και η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται στο σχολικό περιβάλλον.

Η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης στην Κρίση είναι Πανελλαδικής εμβέλειας.

Το δίκτυο υπηρεσιών  καλύπτει 24 εκπαιδευτικές περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Μονάδα υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέσω Τηλεφώνου και από την ιστοσελίδα της ΕΨΥΠΕ.

Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Υπεύθυνος Παιδοψυχίατρος:
Αθανάσιος Κανελλόπουλος, MD

Επιστημονικός Συντονιστής:
Άλκης Κωνσταντίνος Τσιάντης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμμή Στήριξης Εκπαιδευτικών 111 30

Η Μονάδα αυτή λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος. "Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση».

 

donation-banner2