Σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης στο πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου παρουσιάστηκαν ποικίλες αντιστάσεις οι οποίες διαφοροποιούνταν ως προς το είδος και την ένταση.

Αντιστάσεις εκδηλώνονταν καθ' όλες τις συναλλαγές των μελών της ομάδας παρέμβασης με πρόσωπα ή ομάδες που εμπλέκονταν με διαφόρους τρόπους στην εφαρμογή του προγράμματος: με τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, με τα στελέχη του τοπικού ή κρατικού διοικητικού μηχανισμού, με την κεντρική ή τοπική διοίκηση του ιδρύματος, το προσωπικό του, την κοινωνία του νησιού, τις οικογένειες και τους συγγενείς των περιθαλπομένων.

Στη μελέτη διερευνήθηκαν οι ψυχοκοινωνικές διαδικασίες που υπεισέρχονται στην αντίσταση κατά της αλλαγής του ασύλου, με σκοπό να εμπλουτισθεί η εμπειρία και η θεωρία και πράξη της αποασυλοποίησης.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Tsiantis, J., Kordoutis, P., Kolaitis, G., Perakis, A., Assimopoulos, H. (1995), "The psychosocial dynamics of change at Leros PIKPA Asylum". The Children of Leros PIKPA. The British Journal of Psychiatry 167: 46-55, July 1995, Suppl. 28.

donation-banner2