Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση δεδομένων που αφορούσαν 914 εισαγωγές, μεταξύ των ετών 1961-1991 στο πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου.

O γενικός δείκτης θνησιμότητας ήταν 59,2 θάνατοι ανά 1000 ανθρωποέτη.

O αντίστοιχος δείκτης ήταν ιδιαίτερα υψηλός για την ομάδα 1-4 ετών, έβαινε όμως μειούμενος με την αύξηση της ηλικίας.

Oι άρρενες περιθαλπόμενοι είχαν χαμηλότερο δείκτη θνησιμότητας απ' ό,τι οι θήλεις, σχεδόν σε όλες τις ηλικίες.

Παραβαλλόμενοι με στοιχεία προς το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, οι παρατηρηθέντες δείκτες ήταν 20-150 φορές υψηλότεροι, παρέμεναν όμως συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους από παρόμοια ιδρύματα άλλων χωρών.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Perakis, A., Kolaitis, G., Kordoutis, P., Kranidioti, M., Tsiantis, J. (1995). "Mortality rates among institutionalised people with learning disabilities in Greece : a 30-year survey at the Leros PIKPA Asylum", The Children of Leros PIKPA. The British Journal of Psychiatry, 167: 70-77, July 1995, Suppl 28.

donation-banner2