Ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι επταμελές και απαρτίζεται από τους:

-Τσιάντη Ιωάννη, Καθηγητή ΕΚΠΑ

-Παναγιωτόπουλο Αλκιβιάδη, Εκπαιδευτικό

-Παντελλοπούλου Βασιλική, Δικηγόρο

-Τσιάντη Άλκη- Κωνσταντίνο, Ψυχίατρο

-Τσερβάκη Ιωάννη, Χειρουργό

-Γκούβη Ιωάννη, Δικηγόρο

-Χρηστάκο Αριστομένη, Φυσικοθεραπευτή

donation-banner2