Το προσωπικό και η διεπιστημονική ομάδα της Ε.ΨΥ.Π.Ε. στελεχώνεται απο επαγγελματίες ψυχικής υγείας που προέρχονται όλο το φάσμα των ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα απαρτίζεται από:

  •          Παιδοψυχιάτρους
  •          Παιδοψυχολόγους
  •          Κοινωνικούς Λειτουργούς
  •          Ειδικούς θεραπευτές

Η εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. εγγυάται την καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας των οφελουμένων των υπηρεσιών μας. 

donation-banner2