Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου βασίζεται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, σε μεγάλο βαθμό, στις χορηγίες.

Μεγάλες, αλλά και μικρές, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς έχουν προσφέρει και προσφέρουν στην ΕΨΥΠΕ σημαντικά ποσά ή συμβάλλουν με την προσφορά παροχής υπηρεσιών ή υλικών στο να στηρίξουν το μεγάλο και σημαντικό έργο της ΕΨΥΠΕ.

Εγκαίνια Του Κέντρου ΙΡΙΣ

donation-banner2